Lai iegādātos jaunu automašīnu, aizvien vairāk cilvēki un uzņēmumi izvēlas līzinga finansējumu. 

Klientu ērtību labā pilna servisa autocentrs ARDALA MOTORS - Liepājā, Satiksmes ielā 8 palīdzēs noformēt līzingu uz vietas, ieekonomējot Jūsu laiku. Mums ir sadarbības līgumi ar lielākajām līzinga kompānijām, kas ļaus Jums automašīnas iegādes brīdī izvēlēties sev izdevīgāko piedāvājumu.  

Dokumenti, kas nepieciešami līzinga noformēšanai

Fiziskām personām:

Juridiskām personām:

  • Aizpildīta autolīzinga pieteikuma veidlapa
  • Pases vai Personas apliecības (eID kartes) kopija
  • VSAA izziņa par pēdējiem 12 mēnešiem vai citi ienākumus apliecinoši dokumenti.
  • Aizpildīta autolīzinga pieteikuma veidlapa
  • Bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins par pēdējo pārskata periodu
  • Pilnvara (ja pieteikumu un/vai līgumu paraksta persona, kurai nav paraksta tiesības uzņēmumā)
  • Paraksttiesīgās personas vai Personas apliecības (eID kartes) kopija
  • Citi dokumenti, kas apliecina uzņēmuma maksātspēju (piemēram, sadarbības līgumi, u.c.).