Kas ir benzīna dzinēja sodrēju filtrs (GPF)? 

Benzīna dzinēja sodrēju filtrs (GPF) ir izplūdes sistēmas filtrs, kas paredzēts benzīna dzinējā esošo sodrēju savākšanai. Tāpat kā dīzeļdegvielas dzinēju sodrēju filtrs, tas ir šūnveida filtrs, kas izgatavots no sintētiska keramikas materiāla.

Kad izplūdes gāzes izplūst cauri filtram, sodrēju daļiņas tiek aizturētas. Šie filtri ir ļoti efektīvi - tie aiztur vairāk nekā 90 % cieto daļiņu, kas citādi nonāktu atmosfērā.

Benzīna dzinēja izplūdes gāzu attīrīšanas sistēma (GPF) no izplūdes gāzēm likvidē sodrējus.

Atšķirībā no parastā gaisa filtra GPF sistēma automātiski sadedzina (oksidē) uzkrātos sodrējus atkarībā no braukšanas apstākļiem. Citiem vārdiem sakot, pie normāliem vai augstiem apgriezieniem motora vadības sistēma un augstā izplūdes gāzu temperatūra automātiski likvidē uzkrātos sodrējus. Ziemas apstākļos, braucot nepārtraukti īsus attālumus vai ilgstoši braucot ar mazu ātrumu, zemas izplūdes gāzu temperatūras dēļ attīrīšanas sistēma var automātiski nespēt likvidēt uzkrātos sodrējus. Šādā gadījumā, neatkarīgi no kvēpu oksidēšanās procesa, sodrēju filtrā var uzkrāties pārmērīgs kvēpu daudzums, un šādā gadījumā ieslēdzas GPF indikatora lampiņa.

Efektīvāka ieteicamā metode

Kad ieslēdzas GPF brīdinājuma indikators, pēc iespējas ātrāk jāpabeidz reģenerācijas process, kā to iesaka automašīnas brīdinājums: turpiniet braukt, lai reģenerētu izplūdes filtru.

Lai pēc iespējas ātrāk aktivizētu reģenerāciju, ievērojiet ieteikto braukšanas modeli:

Aktivizējiet sporta režīmu, brauciet ar ātrumu virs 80 km/h 3.-4. pārnesumā. Palieliniet motora apgriezienus līdz 4000 apgr./min, atlaidiet gāzes pedāli, ļaujiet dzinēja apgriezieniem samazināties līdz 3500 apgr./min un tūlīt atkal paātriniet līdz 4000 apgr./min. Atkārtojiet šo procesu, līdz GPF brīdinājuma indikators nodziest.

Ja, braucot ar ieteikto metodi, GPF indikatora lampiņa neizdziest vai sāk mirgot, mēs iesakām pārbaudīt GPF sistēmu Kia pilnvarotajā servisa centrā.

Šeit aprakstītais papildina GPF lietošanas rokasgrāmatas sadaļu Jūsu transportlīdzekļa funkcijas / Izplūdes sistēmas brīdinājuma indikators