KiaHQ (Kia Corporation) KIA automašīnām, kuras ir importējušas pilnvarotās pārstāvniecības, sniedz 84 mēnešu (7 gadu) vai 150 000 km garantiju, kuras pirmajiem 36 mēnešiem (3 gadiem) nav nobraukuma ierobežojuma.
Garantija virsbūves krāsai ir 60 mēneši (5 gadi) vai 150 000 km.
Garantija pret virsbūves koroziju ir 144 mēneši (12 gadi) bez nobraukuma ierobežojuma.
Garantija iegādātās Kia automašīnas oriģinālajām detaļām ir 24 mēneši (2 gadi) bez nobraukuma ierobežojuma.
Garantija iegādātās Kia oriģinālajām aksesuāri ir 36 mēneši (3 gadi) bez nobraukuma ierobežojuma.

Garantijas spēkā esamības noteikumi:
    1.Regulārās apkopes var veikt jebkurā kvalificētā servisā, KIA iesaka veikt regulārās apkopes autorizētos KIA servisa centros, jo tie ir aprīkoti ar nepieciešamajiem speciāliem instrumentiem, diagnostikas iekārtām un tiem ir speciāli apmācīti mehāniķi;
    2. par pamanītām kļūdām vai defektiem nekavējoties tiek informēta KIA pilnvarotā pārstāvniecība;
    3. auto kārtējā apkopē tiek izmantotas KIA oriģinālās detaļas vai līdzvērtīgas kvalitātes rezerves detaļas;
    4. automašīnai uzstādīto papildaprīkojumu ir atzinušas KiaHQ un/vai KIA Auto AS;
    5. saistībā ar automašīnai uzstādīto elektrisko aprīkojumu nav mainīta elektrības shēma, vai, ja tas ir darīts, tad ir precīzi ievērotas KIA remonta un darba instrukcijas;
    6. lai pasūtītu garantijas darbus, automašīnas īpašniekam katru reizi ir jāuzrāda automašīnas apkopes grāmata, kurā ir ievadītas visas regulārās apkopes.

KIA ierobežotā garantija:
1. īpašam nolūkam paredzētām automašīnām (drošības dienestu operatīvajiem transportlīdzekļiem, kurjera vai transporta pakalpojumus sniedzošām automašīnām, mācību un nomas automašīnām u. c.) ir spēkā 84 mēnešu un 150 000 km nobraukuma garantija;
2. akumulatoram ir spēkā 24 mēnešu garantija bez nobraukuma ierobežojuma;
3. apkopes piederumiem (siksnām, bremžu klučiem, bremžu diskiem, logu tīrītājiem, aizdedzes svecēm, filtriem, spuldzēm u. c.) ir spēkā ražotāja 24 mēnešu un 20 000 km garantija – gadījumā, ja ir konstatēta ražotāja uzstādīšanas kļūme vai tie ir ar defektu. Normālu nolietojumu ražotāja garantija nesedz;

1. piemērs: Ja bremžu kluču uzliku komplekti ir sabojājušies defektīva materiāla dēļ, tad bremžu klučus var nomainīt garantijas kārtībā. Ja bremžu kluči ir nodiluši normālas lietošanas apstākļos, tad tie netiek nomainīti garantijas kārtībā.

4. kondicionētāja uzpildes gāzei ir spēkā 24 mēnešu garantija bez nobraukuma ierobežojuma;
NB! Ja kāda automašīnas kondicionētāja komponenta (kompresora, radiatora) nomaiņai nepieciešama arī kondicionētāja uzpilde, tad tas ir jāveic garantijas kārtībā.
5. riepām ir spēkā garantija atbilstoši to izgatavotāja paredzētajiem nosacījumiem, par kuriem atbild vietējais dīleris (Kumho, Hankook, Bridgestone utt.);
6. audio iekārtai garantija ir spēkā 36 mēnešus vai 100 000km;
7. papildaprīkojumam un iekārtām, kuras nav ražojusi vai atzinusi KiaHQ un/vai KIA Auto AS, ir spēkā to ražotāja garantija;
8. rezerves daļu garantija (24 mēneši bez nobraukuma ierobežojuma) ir spēkā visām klienta iegādātajām KIA oriģinālajām rezerves daļām.

2. piemērs: Ja garantijas perioda laikā automašīnai tiek nomainīta defektīva rezerves daļa un tai pašai rezerves daļai ir nepieciešama jauna nomaiņa, tad šai daļai ir spēkā garantija līdz garantijas perioda beigām (gadījumā, ja detaļa ir nomainīta uz ražotāja rēķina).

3. piemērs: Ja klients no pilnvarotas KIA pārstāvniecības iegādājas oriģinālo detaļu un tai 24 mēnešu laikā parādās rūpnīcas rezerves daļas defekts, tad šis gadījums tiek atrunāts kā rezerves daļas garantija.

Garantijā neietilpst:
1. kārtējie apkopes darbi;
2. regulēšana, eļļošana un šķidrumu papildināšana;

4. piemērs: Savirzes regulēšana, stāvbremzes regulēšana, bremžu tīrīšana un eļļošana. Gadījumā, ja kādas detaļas maiņai garantijas kārtībā (stūres pirksti utt.) ir nepieciešama savirzes regulēšana, tad savirzes regulēšana jāveic garantijas kārtībā.

3. visas kļūmes, kas rodas pārslodzes, nepareizas apkopes, nevērīgas lietošanas vai nelaimes gadījumu dēļ;
4. visi traucējumi vai bojājumi, kas rodas tādēļ, ka nav izmantotas KIA oriģinālās rezerves detaļas vai līdzvērtīgas kvalitātes rezerves detaļas, vai ja automašīnas lietošanā ir izmantota tai neparedzēta degviela vai smērvielas;
5. viegli bojājumi un traucējumi, kas rodas, braucot ekstrēmos apstākļos;
6. ļoti vāja un zema skaņa vai vibrācija, kas nepasliktina automašīnas kvalitāti un darbu;
7. nelielā mērā eļļas noplūde no blīvēm, ja ar to nav saistīta būtiska un kritiska eļļas līmeņa pazemināšanās;
8. plaisas starp virsbūves paneļiem, kas ir ražotāja atļautajās robežās;
9. ar acīm nepamanāmi krāsas klājuma, hromēto detaļu un dekoratīvo detaļu ārējie bojājumi;
10. akmeņu, šķembu, ceļa sāls u. c. radīti ārējie bojājumi un korozija, krāsas novecošanās, maiņa vai pleķu rašanās, ko radījuši kukaiņi, augļu sulas, darva, rūpnīcas piesārņojums, nelietpratīgs remonta vai nepareiza lietošana;


5. piemērs: Ja automašīnai ir veikts avārijas remonts (kādas detaļas nomaiņa un krāsošana), tad šīs pašas detaļas krāsošanu pie krāsošanas defekta nevar atkal veikt kā garantijas darbu.

11. laika patēriņš, ienākumu samazināšanās un citi ar automašīnas tehnisko bojājumu saistītie izdevumi (benzīns, telefonsarunas, nakšņošana utt.);
12. automašīnas lietošanas radīts dabīgais nolietojums.
 
Īpašnieka atbildība
1. Regulārās apkopes
Lai automašīna darbotos bez traucējumiem, ir nepieciešama savlaicīga regulārās tehniskās apkopes veikšana, kas ir balstīta uz Ražotāja izstrādāto programmu. Par katru regulārās apkopes veikšanu apkopes grāmatā aizpilda atbilstošo sleju. Precīzi ievērojiet paredzētos termiņus, jo pretējā gadījumā automašīna zaudē tiesības uz garantiju.
2. Kārtējā pārbaude
Pastāvīgi sekojiet līdzi automašīnas tehniskajam stāvoklim. Pārbaudiet lukturu darbību, šķidrumu līmeni, riepu spiedienu un krāsu klājuma stāvokli. Ja rodas jautājumi (piemēram, neparastas skaņas, izmaiņas iekārtu normālā darbībā vai izskatā utt.), nekavējoties vērsieties KIA pilnvarotajā pārstāvniecībā.
3. Transportlīdzekļa rūpnīcas konstrukcijas saglabāšana
KIA automašīna ir izgatavota no vislabākajiem materiāliem, izmantojot vismodernākās tehnoloģijas. Tādēļ garantija zaudē spēku, ja ir mainīta transportlīdzekļa konstrukcija vai elektrības shēma, to iepriekš nesaskaņojot ar KIA pilnvaroto pārstāvniecību.

Korozijas garantija
KIA Motors Corporation garantē, ka uz Jūsu jaunās KIA automašīnas virsbūves paneļiem nav materiāla un izgatavošanas kļūmju, kuru dēļ varētu rasties korozijas radīti caurumi. Ja automašīna ir lietota pareizi, KIA pilnvarotā remontdarbnīca visas virsbūves detaļas, kuras ir skārusi korozija, remontē vai aizvieto bez maksas.
Par korozijas izraisītu perforāciju (Perforation through corrosion) tiek uzskatīta zem krāsas virsmas radusies caurejoša rūsa (no iekšpuses uz āru), kuras dēļ ir ticis bojāts kāds no automašīnas virsbūves paneļiem.
Korozijas garantijas saglabāšanas priekšnoteikums ir ikgadējā korozijas pārbaude (Anti Perforation Check) KIA pilnvarotā pārstāvniecībā, par kuru tiek veikts arī atbilstošs ieraksts garantijas grāmatā. Korozijas kontrole nav tas pats, kas kārtējā pārbaude.
NB! Nepastāv tāds termins kā „virsbūves garantija“. Pastāv korozijas garantija (Anti Perforation Warranty) un „virsbūves ārējās virsmas krāsas garantija” (Paint Warranty). Krāsas garantijas periods ir 60 mēneši vai 150 000km, un tas attiecas tikai uz ražotāja krāsu defektiem. Korozijas garantijas periods ir 144 mēneši.
Ar terminu „virsbūves paneļi” nekādā gadījumā netiek apzīmēta neviena automašīnas izplūdes caurule, šasija, nedz arī bremžu sistēma, kā arī citas detaļas. Garantijā neietilpst automašīnas ārējās virsmas korozija, ko parasti rada smilšu, sāls, krusas vai akmeņu radītu bojājumu atstāšana bez ievērības